Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazija

Užsienio kalbų metodinės grupės metinis veiklos planas 2016-2017m.m

 

 

Tikslas: ugdymo kokybės gerinimas siekiant individualios mokinio pažangos.

Uždaviniai:

  1. Stiprinti mokinių skaitymo ir rašymo gebėjimus;

  2. Vesti, stebėti ir aptarti atviras ir integruotas pamokas;

  3. Stebėti kiekvieno mokinio individualią pažangą;

  4. Dalintis gerąja patirtimi gimnazijoje ir už jos ribų;

 

ĮGYVENDINIMO EIGA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esant būtinybei, planas gali būti koreguojamas.

 

Užsienio kalbų metodinės grupės primininkė Aušra Andriekienė